KSRG, JOT

Decyzją Nr IX/37/KSRG  Komendanta Głównego PSP, z dnia 4 września 2001 r.,  jednostka OSP Stara Wieś została włączona do Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Decyzja Nr IX/37/KSRG KRSG

Uchwałą Zarządu OSP stara Wieś jednostka zaliczona została do II kategorii jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółowe zadania, wyposażenie, stan osobowy ratowników,  normatywne wyposażenie określa załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium ZG OSP RP Nr 95/18/2004 z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium – wytycznejot(4)