Powalone drzewo w ogrodach biblijnych Ojców Jezuitów w Starej Wsi 30.06.2017

W dniu 30  czerwiec 2017 r. ok. godz. 11:00, OSP Stara Wieś została zadysponowana do powalonego drzewa na terenie ogrodów biblijnych Ojców Jezuitów w Starej Wsi, które zniszczyło rzeźbę postaci biblijnych. Działania polegały na zabezpieczeniu terenu miejsca zdarzenia, odcięcia nadłamanych konarów przy pomocy podnośnika koszowego SH18 i posprzątaniem połamanych gałęzi. W działanich tych brały udział jednostki OSP Blizne SH18, OSP Stara Wieś GCBA.

 

 

Interwencja strażaków do owadów błonkoskrzydłych 23.06.2017

W dniu 23 czerwiec 2017 r. ok. godz. 19:30, OSP Stara Wieś została zadysponowana do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych, strażacy po przyjechaniu na miejsce zgłoszenia ubrali się w kombinezon na owady błonkoskrzydłe, następnie owady zostały złapane wraz z gniazdem i zostały przewiezione do lasu gdzie zostały wypuszczone, W działaniu tym udział brała jednostka OSP Stara Wieś.

 

Ćwiczenia strażaków Blizne 07.06.2017

W dniu 07 czerwiec 2017 r.  Odbyły się ćwiczenia międzypowiatowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz jednostek współpracujących. Ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności współdziałania sił ratowniczych, dysponowania, a także doskonalenie alarmowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP i OSP.

W ćwiczeniach tych odbyła się symulacja wypadku masowego i akcja ratownicza z udziałem strażaków, policjantów i ratowników medycznych miała miejsce na placu przy kościele parafialnym w Bliznem. Zainscenizowano wypadek z udziałem autobusu wycieczkowego, przewożącego młodzież szkolną z busem przewożącym pracowników budowlanych. W zdarzeniu łącznie brały udział 22 osoby. Dla większości osób potrzebna była pomoc medyczna, której udzieli strażacy oraz ratownicy medyczni.

W ćwiczeniach brały udział  jednostki JRG Brzozów, OSP Stara Wieś, OSP Blizne, OSP Jasienica Rosielna, OSP Domaradz, OSP Humniska, OSP Grabownica Starzeńska, OSP Haczów oraz patrole policji i karetka pogotowia.

 

 

XVIII Miniolimpiada przedszkolaków 02.06.2017

W dniu 02 czerwiec 2017 r. OSP Stara Wieś brała udział w XVIII Mini olimpiadzie przedszkolaków na stadionie MOSiR w Brzozowie. W miniolimpiadzie brało udział 14 przedszkoli z gminy Brzozów. Dzieci miały do zabawy hydronetki jak i również do dyspozycji wóz strażacki zapoznawały się z jego możliwościami, strażaki zaprezentowali swój sprzęt ratowniczo-gaśniczy.