Wydarzenia 2018

Chcesz być informowany na bieżąco o zdarzeniach oraz wydarzeniach dołącz do facebook     https://www.facebook.com/OspStaraWies792


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

W dniu 05.05.2018  Strażacy zdawali egzamin państwowy przed komisją lekarską z kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) – czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W egzaminie brały udział jednostki OSP Przysietnica 2 osoba, OSP Zmiennica 3 osoby , OSP Grabownica Starzeńska 2 osoby oraz 17 ratowników z OSP Stara Wieś. Kurs odbył się w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje Ratownika”  Egzamin zaliczyło 24 strażaków i uzyskało tytuł RATOWNIKA. Po zdaniu egzaminu dyplomy wręczał Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 


Dzień Strażaka 4.05.2018

Z okazji „Dnia Strażaka” zarząd OSP Stara Wieś składa wszystkim strażakom
słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań,
za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego
oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,
a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Życzy zarząd OSP Stara Wieś

 Remont kontenera na odpady komunalne przy cmentarzu w Starej Wsi 14.03.2018

W dniu 14.03.2018  Strażacy z OSP Starej Wsi pomagali w remoncie kontenera na odpady komunalne przy cmentarzu parafialnym w Starej Wsi. Korzystając z własnego sprzętu ( agregatu prądotwórczego, sprężarki powietrznej ) wraz z pracownikami gospodarczymi z ogrodów Jezuickich kontener został wyczyszczony i odnowiony.


Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 23.02.2018

W dniu 23.02.2018 Kilkunastu strażaków z OSP Stara Wieś brało udział w seminarium  z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Rzeszowie. Tematem prelekcji były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, zasad postępowania, czyli jak się zachować jeśli w naszym otoczeniu dojdzie do pożaru oraz użycia sprzętu gaśniczego. Spotkanie miało na celu uświadomienie zagrożeń jakie mogą nas spotkać na co dzień w miejscu gdzie czujemy się bezpiecznie, także w domu może dojść do pożaru. Należy wiedzieć jakich zachowań unikać, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru.


Zebranie sprawozdawcze OSP w Starej Wsi 27.01.2018

Miesiąc styczeń dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brzozów, jest okresem zebrań sprawozdawczych. W dniu 27 stycznia 2018 roku w Domu Strażaka w Starej Wsi, odbyło się takie zebranie. W trakcie spotkania podsumowano roczną działalność jednostki OSP w zakresie realizacji zadań statutowych. Gospodarzem był prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dh Stanisław Chrobak.

W gronie gości znaleźli się m.in.: Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP, Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, o. Wiesław Faron – Rektor Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi, o. Stanisław Owoc – emerytowany proboszcz parafii Stara Wieś, Daniel Boroń – Radny Rady Miejskiej w Brzozowie, dh Stanisław Bober – sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP, bryg. mgr inż. Krzysztof Folta – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, dh Marian Dydek –Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Lucyna Szydłowska – sołtys Starej Wsi.

Po otwarciu i powitaniu zaproszonych gości przez prezesa OSP Stara Wieś dh Stanisława Chrobaka, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Marian Dydek, spotkanie protokołował dh Marian Data. Zgodnie ze statutem powołano komisję mandatową w osobach: druha Adama Szarka, Damiana Zubla i Krzysztofa Szuby.Prezes OSP Stara Wieś dh Stanisław Chrobak przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz w imieniu dh Adama Szarka – skarbnika jednostki OSP Stara Wieś, odczytał sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej przybliżył Krzysztof Szuba przewodniczący.

Następnie został przedstawiony projekt planu działalności jednostki i planu finansowego na rok bieżący. Po krótkiej naradzie nad złożonymi sprawozdaniami zebranie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium.

W wolnych wnioskach Burmistrz Brzozowa – Józef Rzepka, skierował wiele ciepłych słów, dziękując druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi, za zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej jak również za działalność społeczną.

Na zakończenie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej podziękował wszystkim za udział w zebraniu, jednocześnie zaprosił na smaczny poczęstunek.