Zarząd i członkowie

CZŁONKOWIE ZARZĄDU OSP STARA WIEŚ:

 

1.Prezes – Krzysztof Szuba

2. Wiceprezes-naczelnik – Mirosław Żmuda

3. Wiceprezes – Stanisław Żmuda

4. Wiceprezes – Jarosław Wolanin

5. Z-ca naczelnika – Marek Kostka

6. Sekretarz – Łukasz Nogaj

7. Skarbnik – Adam Szarek

8. Kronikarz – Grzegorz Gdula

9.Członek zarządu – Stanisław Chrobak

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP STARA WIEŚ:

 

1. Przewodniczący – Wojciech Błażko

2. Wiceprzewodniczący – Bogdan Gdula

3. Sekretarz – Dominik Kucharski