Udział w zdarzeniach 2020


 Zdarzenie drogowe w Bliznem 27.12.2020

W dniu 27  grudnia 2020r., ok godz 04:51 OSP Stara Wieś została zadysponowana do zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej  886 . W zdarzeniu brały udział 2  samochody osobowe, 4 osoby poszkodowane niestety w wyniku odniesionych obrażeń 2 osoby zmarły a 2 zostały przetransportowane do szpitala.W działaniach brały udział JRG Brzozów oraz OSP Stara Wieś, OSP Blizne, OSP Jasienica Rosielna, OSP Domaradz, Pogotowie Ratunkowe, Policja


Zdarzenie drogowe w Starej Wsi 07.12.2020

W dniu 07  grudnia 2020r., ok godz 07:24 OSP Stara Wieś została zadysponowana do zdarzenia drogowego na drodze powiatowej. W zdarzeniu brał udział  samochód osobowy leżący w rowie na boku.W działaniach brały udział JRG Brzozów oraz OSP Stara Wieś.

 

 


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 17.11.2020

W dniu 17 listopada 2020r., ok godz 16:42 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Usuwanie plamy ropopochodnej 04.11.2020

W dniu 04 listopada 2020 r. ok. godz. 09:07, OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania plamy ropopochodnej na drodze wojewódzkiej w  Starej Wsi. W działaniach brały udział OSP Stara Wieś.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 30.10.2020

W dniu 30 październik 2020r., ok godz 17:11 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 30.10.2020

W dniu 30 październik 2020r., ok godz 16:43 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 26.10.2020

W dniu 26 październik 2020r., ok godz 16:24 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 23.10.2020

W dniu 23 październik 2020r., ok godz 14:19 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 20.10.2020

W dniu 20 październik 2020r., ok godz 16:02 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 19.10.2020

W dniu 19 październik 2020r., ok godz 07:50 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 17.10.2020

W dniu 17 październik 2020r., ok godz 09:10 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Alarm bombowy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 01.09.2020

W dniu 01 września 2020 r. ok. godz. 07:54, OSP Stara Wieś została zadysponowana alarmu bombowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. W działaniach brały udział PSP Brzozów, OSP Stara Wieś oraz Policja.


Pożar wysypiska śmieci w Przysietnicy  31.08.2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. ok. godz. 17:59, OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru dzikiego wysypiska śmieci w Przysietnicy. Po dojeździe lekkich samochodów oraz ciężkich terenowych pożar został ugaszony. W działaniach udział brały JRG Brzozów, OSP Stara Wieś, OSP Przysietnica.


Zabezpieczenie imprezy masowej w Brzozowie 30.08.2020

W dniu 30 sierpnia 2020r., ok godz 07:06 do 22.22 Strażacy zabezpieczali pożegnanie wakacji w Brzozowie.


Wypadek z udziałem ciągnika rolniczego ( sam ) w Starej Wsi 29.08.2020

W dniu 29 sierpnia 2020r., ok godz 11:16 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypadku ciągnika rolniczego typu ( sam ) w Starej Wsi. Poszkodowany z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Rzeszowie. W działaniach brały udział PSP Brzozów, OSP Stara Wieś, policjanci i ratownicy pogotowia.

 


Interwencja strażaków do owadów błonkoskrzydłych w Brzozowie 20.08.2020

W dniu 20 sierpnia 2020r., ok godz 19:09 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Brzozowie, strażacy po przyjechaniu na miejsce zgłoszenia ubrali się w kombinezon na owady błonkoskrzydłe, następnie owady zostały złapane wraz z gniazdem i zostały przewiezione do lasu gdzie zostały wypuszczone, W działaniu tym udział brała jednostka OSP Stara Wieś.


Pożar składowanych balotów siana w miejscowości Wołodź 17.08.2020

W dniu 17 sierpnia 2020r., ok godz 02:19 do 07.01 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru składowanych balotów siana w miejscowości Wołodź. Działania ratowniczo-gaśnicze były długotrwałe i trwały blisko 10 godzin a brało w nich udział 5 zastępów z JRG ( Brzozów i Sanok), 11 zastępów z OSP. Łącznie 66 strażaków.W działaniu tym udział brała jednostka OSP Stara Wieś


Interwencja strażaków do owadów błonkoskrzydłych w Starej Wsi 17.08.2020

W dniu 17 sierpnia 2020r., ok godz 19:25 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Starej Wsi, strażacy po przyjechaniu na miejsce zgłoszenia ubrali się w kombinezon na owady błonkoskrzydłe, następnie owady zostały złapane wraz z gniazdem i zostały przewiezione do lasu gdzie zostały wypuszczone, W działaniu tym udział brała jednostka OSP Stara Wieś.


Zabezpieczenie uroczystości odpustowych w Starej Wsi 15.08.2020

W dniu 15 sierpnia 2020r., ok godz 08:55 Strażacy zabezpieczali drogę wojewódzką 886, drogi dojazdowe w  Starej Wsi oraz dbali o porządek w Bazylice Starowiejskiej jak również uczestniczyli w obsłudze ceremonii odpustowej.W zabezpieczeniu ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pielgrzymów w obszarze kościoła dbali  Strażacy, Policja oraz Ratownicy Medyczni.


Pożar Budynku mieszkalnego w Brzozowie 14.08.2020

W dniu 14 sierpnia 2020 r. ok. godz. 17.03, Doszło do pożaru budynku mieszkalnym w Brzozowie.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 06.08.2020

W dniu 06 sierpnia 2020r., ok godz 20:16 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 04.08.2020

W dniu 04 sierpnia 2020r., ok godz 17:17 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków podtopień w Starej Wsi 27.07.2020

W dniu 27 lipca 2020r., ok godz 20:14 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Starej Wsi.W działaniach brały udział  OSP Stara Wieś


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 21.07.2020

W dniu 21 lipiec 2020r., ok godz 19:49 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Interwencja strażaków do owadów błonkoskrzydłych w Starej Wsi 20.07.2020

W dniu 20 lipca 2020r., ok godz 19:12 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Starej Wsi, strażacy po przyjechaniu na miejsce zgłoszenia ubrali się w kombinezon na owady błonkoskrzydłe, następnie owady zostały złapane wraz z gniazdem i zostały przewiezione do lasu gdzie zostały wypuszczone, W działaniu tym udział brała jednostka OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków podtopień w Starej Wsi 17.07.2020

W dniu 17 lipca 2020r., ok godz 20:54 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Starej Wsi.W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Stara Wieś


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Starej Wsi 14.07.2020

W dniu 14 lipca 2020r., ok godz 20:24 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Starej Wsi.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 14.07.2020

W dniu 14 lipca 2020r., ok godz 19:14  OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zdarzenie drogowe w Starej Wsi 13.07.2020

W dniu 13 lipca 2019r., ok godz 05:23 OSP Stara Wieś została zadysponowana do zdarzenia drogowego na drodze 886, w pobliżu Klasztoru Sióstr Służebniczek. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe.W działaniach brały udział JRG Brzozów oraz OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków wichury w Brzozowie 10.07.2020

W dniu 10 lipca 2020r., ok godz 09:31 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Brzozów. Na miejscu zastaliśmy powalone drzewo. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 01.07.2020

W dniu 01 lipca 2020r., ok godz 09:57  OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 30.06.2020

W dniu 30 czerwca 2020r., ok godz 20:05 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 30.06.2020

W dniu 30 czerwca 2020r., ok godz 19:30 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków podtopień w Starej Wsi 28.06.2020

W dniu 28 czerwiec 2020r., ok godz 00:31 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Starej Wsi.W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Stara Wieś


Usuwanie skutków podtopień na powiecie Przemyskim 27.06.2020

W dniu 27 czerwiec 2020r., ok godz 04:30 do dnia 28.06.2020 godz 01:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie powiatu Przemyskiego .W działaniach brała udział  OSP Stara Wieś oraz jednostki OSP i PSP z kompanii Brzozów.

 

 

 


Zabezpieczenie powiatu brzozowskiego 26.06.2020

W dniu 26 czerwiec 2020r., ok godz 15:31 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pełnienia zabezpieczenia powiatu brzozowskiego. Zabezpieczenie pełniły 2 zastępy.


Usuwanie skutków podtopień w Starej Wsi 23.06.2020

W dniu 23 czerwiec 2020r., ok godz 11:58 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Starej Wsi. W działaniach brała udział  OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków podtopień w Starej Wsi 23.06.2020

W dniu 23 czerwiec 2020r., ok godz 10:02 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Starej Wsi.W działaniach brała udział  OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków podtopień 7 wyjazdów na terenie Przysietnicy oraz Starej Wsi 22.06.2020

W dniu 22 czerwiec 2020r., ok godz 20:45 do 23:18 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków podtopień po obfitych opadach deszczu na terenie Przysietnicy oraz Starej Wsi.W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Stara Wieś, OSP Przysietnica, OSP Izdebki, OSP Rudawiec, JRG Brzozów. 


Usuwanie skutków wichury w Przysietnicy oraz Golcowej  07.06.2020 

W dniu 07 czerwiec 2020r., ok godz 16:47 do 22:13 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Przysietnicy oraz Golcowej. Na miejscu zastaliśmy uszkodzone częściowe poszycia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych które zostały zabezpieczone. Łączna ilość 5 dachów. W działaniach brało udział 2 zastępy OSP Stara Wieś, JRG Brzozów oraz jednostki powiatu Brzozowskiego.

 


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 29.05.2020

W dniu 29 maja 2020r., ok godz 17:58 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Zanieczyszczona studnia w Starej Wsi 28.05.2020

W dniu 28 maja 2020r., ok godz 09:23 OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody pitnej z zanieczyszczonej studni w Starej Wsi. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Starej Wsi 26.05.2020

W dniu 26 maja 2020r., ok godz 19:57 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Starej Wsi.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 25.05.2020

W dniu 25 maja 2020r., ok godz 19:41 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Dostarczanie żywności  na terenie gminny Brzozów 19.05.2020

W dniu 19 maja 2020r., ok godz 09:30 do 15:20 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dostarczania żywności osobą przybywającym na kwarantannie i osobą podlegające pomocy MOPS-u w Brzozowie. W miejscowościach gminny Brzozów.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 16.05.2020

W dniu 16 maja 2020r., ok godz 20:07 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Usuwanie skutków wichury w Starej Wsi 12.05.2020 

W dniu 12 maja 2020r., ok godz 11:26 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Stara Wieś. Na miejscu zastaliśmy uszkodzone częściowe poszycie dachu na budynku gospodarczym które zostało zabezpieczone. W działaniach brało udział 2 zastępy OSP Stara Wieś.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Zmiennicy 09.05.2020

W dniu 09 maja 2020r., ok godz 19:40 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Zmiennicy.


Uszkodzona skrzynka gazowa w Starej Wsi 01.05.2020

W dniu 01 maja 2020r., ok godz 02:45 OSP Stara Wieś została zadysponowana do uszkodzonej skrzynki gazowej. Uszkodzenie powstało na skutek uderzenia samochodu osobowego.W działaniach brała udział, OSP Stara Wieś oraz PSP Brzozów.

 


Dostarczanie żywności  w Zmiennicy oraz Górkach 30.04.2020

W dniu 30 kwietnia 2020r., ok godz 13:27 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dostarczania żywności osobą przybywającym na kwarantannie i osobą podlegające pomocy MOPS-u w Brzozowie. W miejscowościach Zmiennica oraz Górki.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Przysietnicy 30.04.2020

W dniu 30 kwietnia 2020r., ok godz 09:40 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Przysietnicy.


Dekontaminacja pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie 30.04.2020

W dniu 30 kwietnia 2020r., ok godz 08:40 OSP Stara Wieś została zadysponowana do dekontaminacji pomieszczeń po kwarantannie w Brzozowie.


Zabezpieczenie powiatu brzozowskiego 29.04.2020

W dniu 29 kwietnia 2020r., ok godz 19:06 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pełnienia zabezpieczenia powiatu brzozowskiego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzozowie.


Pożar nieużytków rolnych w Starej Wsi 27.04.2020 W dniu 27. kwietnia 2020r., ok godz 18:15 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru nieużytków rolnych w miejscowości Stara Wieś. W działaniach brała udział, OSP Stara Wieś 2 zastępy.


Pożar budynku gospodarczego w Bliznem 18.04.2020

W dniu 18 kwietnia 2020 r. ok. godz. 20:23 , OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru budynku gospodarczego w Bliznem.  Strażacy po przebyciu na miejsce zdarzenia włączyli się do działań Ratowniczo – Gaśniczych. Na skutek pożaru doszło do całkowitego zniszczenia budynku gospodarczego. Dzięki szybkiemu dotarciu strażaków na miejsce zdarzenia oraz sprawnym działaniom gaśniczym ogień nie rozprzestrzenił się na pobliski budynek mieszkalny. W działaniach brały udział jednostki JRG Brzozów, OSP Stara Wieś, OSP Blizne, OSP Wola Jasienicka, OSP Jasienia Rosielna, Łącznie 12 zastępów – 54 strażaków.

 


Zabezpieczenie powiatu brzozowskiego 01.04.2020

W dniu 01 kwietnia 2020r., ok godz 11:37 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pełnienia zabezpieczenia powiatu brzozowskiego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzozowie.


Zabezpieczenie powiatu brzozowskiego 30.03.2020

W dniu 30 marzec 2020r., ok godz 08:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pełnienia zabezpieczenia powiatu brzozowskiego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzozowie.


Pożar nieużytków rolnych w Starej Wsi 27.03.2020 W dniu 27. marca 2020r., ok godz 15:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru nieużytków rolnych w miejscowości Stara Wieś. W działaniach brała udział JRG Brzozów,OSP Stara Wieś.

 


Usuwanie skutków wichury w Starej Wsi 11.02.2020

W dniu 11 lutego 2020r., ok godz 13:27 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Stara Wieś. Na miejscu zastaliśmy uszkodzone poszycie dachu, które zostało zabezpieczone. W działaniach brały udział JRG Brzozów, OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków wichury w Starej Wsi 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020r., ok godz 11:50 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Stara Wieś. Na miejscu zastaliśmy powalone drzewa na przewody elektryczne. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków wichury w Starej Wsi 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020r., ok godz 11:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Stara Wieś. Na miejscu zastaliśmy powalone drzewo zalegające na części drogi gminnej dojazdowej do budynków mieszkalnych. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków wichury w Brzozowie 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020r., ok godz 10:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Brzozów ul.Rzeszowska. Na miejscu zastaliśmy uszkodzone częściowe poszycie dachu na budynku gospodarczym które zostało zabezpieczone. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Usuwanie skutków wichury w Brzozowie 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020r., ok godz 7:15 OSP Stara Wieś została zadysponowana do usuwania skutków silnego wiatru w miejscowości Brzozów na ul.Prohaski. Na miejscu zastaliśmy uszkodzone poszycie dachu, które zostało zabezpieczone. W działaniach brały udział JRG Brzozów, OSP Stara Wieś.


Zalana piwnica w Starej Wsi  05.02.2020

W dniu 05 lutego 2020r., ok godz 07:25  OSP Stara Wieś została zadysponowana do wypompowania wody z zalanej piwnicy.W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Pożar sadzy w przewodzie kominowym w Starej Wsi 03.02.2020

W dniu 03 lutego 2020r., ok godz 18:25 OSP Stara Wieś została zadysponowana do zadymienia budynku mieszkalnego. Na miejscu po rozpoznaniu okazało się że doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.Dzięki szybkim działaniom strażaków na miejscu zdarzenia ogień nie rozprzestrzenił się. W działaniu tym brały udział jednostki OSP Stara Wieś, JRG Brzozów.


Pożar nieużytków rolnych 30.01.2020 W dniu 30 stycznia 2020r., ok godz 15:00 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru nieużytków rolnych w miejscowości Stara Wieś. W działaniach brała udział OSP Stara Wieś.


Pożar Ośrodka Zdrowia w Baryczy 20.01.2020 W dniu 20 stycznia 2020r., ok godz 19:55 OSP Stara Wieś została zadysponowana do pożaru budynku “Ośrodka Zdrowia” w miejscowości Barycz. Po przejeździe na miejsce zdarzenia zastęp GCBA 4/32 włączył się do działań które prowadziły jednostki będące na miejscu. Pożarem było objęte poddasze gdzie występowało duże zadymienie. Działania były prowadzone w aparatach ochrony dróg oddechowych. W działaniach brały udział OSP Stara Wieś, OSP Blizne, OSP Domaradz, OSP Domaradz Poręby, OSP Barycz, OSP Ryta Górka, JRG Brzozów, patrol Policji, pogotowie Energetyczne.


Zabezpieczenie ruchu drogowego 06.01.2020 W dniu 06 stycznia 2020r., ok godz 11:40 OSP Stara Wieś została zadysponowana do zabezpieczenia ruchu drogowego na drodze DW 886 podczas przemarszu Orszaku Trzech Króli. W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Stara Wieś.