Wydarzenia 2017


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brzozowie 11.11.2017

W dniu 11.11.2017 r., OSP Stara Wieś brała udział w obchodach które odbyły się w Brzozowie, była to 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.


Dzień Wszystkich Świętych 01.11.2017

Tradycją OSP Stara Wieś jest odwiedzenie grobów zmarłych strażaków i zapaleniu zniczy na grobach ku ich pamięci, którzy odeszli na wieczną wartę.


Kolejna część testu strażaków w stacjonarnej komorze dymowej w Komendzie PSP w Krośnie 30.09.2017

W dniu 30.09.2017 r., w Komendzie PSP w Krośnie odbyły się ćwiczenia w komorze dymowej.W tych ćwiczeniach sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. W ćwiczeniach tych brała udział jednostka OSP Stara Wieś.


Podziękowanie od strażaków dla O.Proboszcza Jana Gruszki

W dniu 06.09.2017., w Domu Strażaka w Starej Wsi odbyło się okolicznościowe spotkanie O.Proboszcza Jana Gruszki z Zarządem OSP w Starej Wsi.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzozowie, wieloletni Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej dh. Stanisław Bober, Kapelan strażaków gminy Brzozów O.Tomasz Nogaj.

W związku z zakończeniem pełnienia obowiązków  Proboszcza w Starej Wsi w imieniu strażaków podziękowania złożyli dh. Stanisław Chrobak, i dh. Marian Dydek, dziękując za długoletnią bardzo dobrą współpracę, która była widoczna w uroczystościach parafialnych, patriotyczni-religijnych, strażackich, oraz w pracach dla parafii i społeczeństwa.

Do podziękowań dołączyli Burmistrz Brzozowa P.Józef Rzepka, Oraz dh. Stanisław Chrobak jako Dyrektor ZS w Starej Wsi.

Na zakończenie wszyscy złożyli życzenia dla O.Gruszki życząc zdrowia, zadowolenia z nowego powołania, oraz opieki Matki Bożej Starowiejskiej, i Św.Floriana.

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby zobaczyć cały album

 


Makulatura – pomoc dla Misji w Afryce 29.08.2017

W dniu 29.08.2017 r., OSP Stara Wieś brała udział w załadunku makulatury, puszek oraz złomu stalowego na kontener przy Domu Strażaka. Zbiórka została przeprowadzona na rzecz pomocy misji w Afryce.


Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Przysietnica 19.08.2017

W dniu 19 sierpnia 2017 r, Odbyły się w miejscowości Przysietnica gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Brzozów, w zawodach wzięło udział 19 drużyn, 9 w grupie A seniorów, 4 w grupie C kobiet oraz po 3 w  Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych chłopców i dziewcząt. Zawody sportowo-pożarnicze są sprawdzianem umiejętności strażaków OSP, ich organizowanie ma za zadanie mobilizować do intensywnego szkolenia pożarniczego, ocenić sprawność bojową wyszkolonych strażaków, wyłonić najlepsze drużyny oraz przygotować do startu w zawodach wyższego szczebla. Jak co roku OSP Stara Wieś wystawiła w zawodach 4 drużyny w każdej kategorii.


XVIII Miniolimpiada przedszkolaków 02.06.2017

W dniu 02 czerwiec 2017 r. OSP Stara Wieś brała udział w XVIII Mini olimpiadzie przedszkolaków na stadionie MOSiR w Brzozowie. W miniolimpiadzie brało udział 14 przedszkoli z gminy Brzozów. Dzieci miały do zabawy hydronetki jak i również do dyspozycji wóz strażacki zapoznawały się z jego możliwościami, strażaki zaprezentowali swój sprzęt ratowniczo-gaśniczy.


Święto 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Starej Wsi 26.05.2017

W dniu 26 maja 2017 r, w Starej Wsi odbyło się święto 21. Brygady Strzelców Podhalańskich można było posłuchać wojskowej muzyki, zapoznać się ze sprzętem jakim dysponują żołnierze. Wszystkie jednostki podhalańczyków – artylerzyści, pancerniacy, saperzy, jak i zmechanizowane zaprezentowali swój sprzęt.Można było zobaczyć broń osobista żołnierzy oraz strzelców wyborowych, a skończywszy na czołgach i haubicach.

Sanktuarium w Starej Wsi jest historycznym miejscem dla podhalańczyków.To właśnie tam, w 1938 roku swoje ślubowanie Matce Boskiej Starowiejskiej składali żołnierze 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka. Ślubowanie to odnowili żołnierze 21 BSP w 2008 r.

W święcie tym jednostka OSP Stara Wieś pomagała policji i żandarmerii wojskowej w zabezpieczeniu drogi wojewódzkiej, powiatowej oraz parkingów.


Pogrzeb Stanisława Daty  20.04.2017

Udział delegacji OSP w Starej Wsi w raz z pocztem sztandarowym w ostatniej drodze śp. Stanisława Daty.(1919-2017).

Założyciel Chóru, Orkiestry Parafialnej, Teatru Amatorskiego z którymi jako organista od 1942 r brał udział w uroczystościach kościelnych, oraz patriotyczno-religijnych, w tradycjach wiejskich i strażackich.W OSP w Starej Wsi działał jako członek wspierający, następnie jako honorowy.

Za uświęcanie i pomoc w uroczystościach strażackich .tj .Dnia Strażaka, Jubileuszy, spotkań okolicznościowych członkowie OSP w Starej Wsi składają podziękowania dla śp. Stanisława i zapewniają że pamięć strażacka nigdy o nim nie zapomni.
Droga Krzyżowa 09.04.2017

Od kilku już lat Starowiejscy Strażacy biorą aktywny udział w procesjach Drogi Krzyżowej podczas Rekolekcji Parafialnych i w Palmową Niedzielę. W 2017 roku Droga Krzyżowa odbyła się w kierunku Orzechówki, gdzie druhom strażakom została powierzona obsługa V i XIII stacja. Za zaufanie dla nas składamy podziękowania dla O.Proboszcza Jana Gruszki.


Zbiórka makulatury i puszek przy Domu Strażaka 28.03.2017

W dniu 28.03.2017 r., od godz  07.00 do 11.00 , OSP Stara Wieś brała udział w załadunku makulatury i puszek na kontener przy Domu Strażaka. Zbiórka została przeprowadzona na rzecz pomocy dla nowo otwartego przedszkola w Sudanie Płd., gdzie pracował nasz druh Ojciec Tomasz Nogaj.


Testy strażaków w stacjonarnej komorze dymowej w Komendzie PSP w Krośnie 26.03.2017

W dniu 26 marca 2017 r., ok godz. 09.30, w Komendzie PSP w Krośnie odbyły się ćwiczenia w komorze dymowej.W tych ćwiczeniach sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. W ćwiczeniach tych brała udział jednostka OSP Stara Wieś.


Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Stara Wieś

W dniu 28 stycznia 2017 roku w Domu Strażaka w Starej Wsi odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Na walnym zebraniu sprawozdawczym podsumowano roczną działalność jednostki OSP w zakresie realizacji zadań statutowych. W zebraniu oprócz licznie zebranych członków czynnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, członków honorowych i wspierających, przybyli liczni goście, m. in.: Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa, Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, bryg. Krzysztof Folta – naczelnik wydziału Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Daniel Boroń – Radny Rady Miejskiej w Brzozowie, Stanisław Owoc – emerytowany proboszcz parafii Stara Wieś, Tomasz Nogaj – Kapelan Strażaków gminy Brzozów, Lucyna Szydłowska – sołtys Rady Sołeckiej w Starej Wsi.

Obszerne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań statutowych oraz z prac na rzecz miejscowego środowiska złożył Stanisław Chrobak – Prezes zarządu OSP Stara Wieś. Po złożeniu sprawozdań komisji rewizyjnej oraz powołanych komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.  Następnie zebranie przyjęło plan realizacji zadań na rok bieżący oraz plan finansowy.

W wolnych wnioskach głos zabierali zaproszeni goście, m. in. Stanisław Bober z UM w Brzozowie, który przedstawił informację z realizacji zadań finansowych w zakresie bieżącego utrzymanie jednostek OSP w 2016 roku, z uwzględnieniem zadań realizowanych w jednostce OSP Stara Wieś.

Prezes Edward Rozenbajgier przedstawił sprawy w zakresie proponowanego dodatku emerytalnego dla strażaków ratowników oraz bieżących zadań jakie czekają jednostki OSP, m. in.  w zakresie dotacji MSWiA i firm ubezpieczeniowych dla jednostek OSP.

Pan Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa podziękował strażakom jednostki OSP Stara Wieś za realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Podkreślił znaczenie strażaków OSP w systemie zapewnienie bezpieczeństwa oraz podkreślił, że jednostka OSP Stara Wieś jest wiodącą jednostką w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa p. poż. na terenie gminy i powiatu brzozowskiego. Następnie burmistrz przekazał na ręce prezesa Chrobaka kluczyki do samochodu Ford Transit, który będzie służył w jednostce jako lekki samochód pożarniczy.

Bryg. Krzysztof Folta przedstawił sprawy udziału jednostek OSP w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych  oraz planowane szkolenia strażaków ratowników w roku bieżącym.

Miłym akcentem był wniosek Edwarda Sabika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie, radnych sołectwa Stara Wieś oraz Pani Lucyny Szydłowskiej –  sołtys sołectwa –  o przekazanie dotacji  z diet radnych oraz Pani sołtys na rzecz jednostki OSP Stara Wieś. Jest to już druga taka dotacja, poprzednia – w roku ubiegłym –  została wykorzystana na  zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Następnie przedstawiona została strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi , która w ostatnim okresie czasu została uruchomiona na serwerze Urzędu Miejskiego w Brzozowie.


Mercedes Benz 602 D KA 2.4 ccm3

Dzięki staraniom Zarządu OSP, w ramach współpracy z niemiecką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej Walldorf Hessen e.V., w roku ubiegłym, został pozyskany samochód pożarniczy z – Mercedes Benz 602 D KA 2.4 ccm3.

Samochód ten w czerwcu 2016 r., decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, został wprowadzony jako lekki samochód pożarniczy i nadano mu radiowy kryptonim wywoławczy RF 419-07 (numer operacyjny). Pojazd spełnia ważną rolę w systemie ratowniczo-gaśniczym naszej jednostki w działaniach ratowniczych.